10. NemId Opsætning

10.NemId Opsætning

Det er muligt at tilføje NemID login til en formular og dermed få valideret hvem der har udfyldt formularen.

NemID login understøtter både alm. borger login samt login med NemID til virksomheder.

​10.1Aktivering af NemID

Dette gøres ved at gå til Formularindstillinger-> Avancerede Indstillinger og sætte flueben i "Include nemid login block":

10.1a.png

Når denne indstillinger aktiveret vil der i toppen af formularen blive vist en NemID login boks:

10.1b.png

 

NemID login boksen blive ved med at være synligt indtil et NemID login er gennemført. 

​10.2NemID data i formularkomponenter

Når et login med NemID er gennemført, er det muligt at tilføje komponenter til formularen som viser de data der nu er tilgængelige for enten borgeren eller virksomheden.

Formularbygger finder du datafelterne øverst til venstre:

10.2a.png

Under Formularkomponenter, kan du vælge NemID komponenterne i dropdown menuen.

10.2b.png

Bemærk: Feltet "NemID Company Post/By" er ikke korrekt. Dette felt er faktisk "NemID Company Name". 

Når disse formularkomponenter tilføjes formularen, vises de som almindelige inputfelter, der automatisk opdateres med data når NemID login gennemført. 

Hvis data fra NemID login skal bruges til den videre behandling af indsendelsen, f.eks. automatisk fordeling via SBSIP, så skal den tilsvarende komponent tilføjes til formularen.

​10.3Sikring af NemID formularkomponenter

Når en borger eller virksomhed har gennemført et login med NemID er det sandsynligvis ikke ønskværdigt, at der efterfølgende kan rettes i de tilhørende inputfelter i formularen.

Derfor skal indstillinger for formularkomponenterne redigeres efter de er tilføjet til formularen, så felter ikke er redigerbart. 

Under "Display" sættes flueben som vist her: 

10.3.png

Bemærk! Du må ikke sætte flueben i  "Privat" feltet. Dette gælder for alle NemID formular komponenterne.

​10.4Gennemtvinge NemID login

Hvis du vil sikre dig at din formular ikke kan indsende før der er gennemført et login med NemID skal du:

  1. Tilføje mindst en NemID formularkomponent til din formular

  2. Gøre NemID formularkomponenterne ikke-redigerbare, som vist ovenfor

  3. Gøre NemID formularkomponenterne obligatoriske.

En formularkomponent kan gøre obligatorisk på flere måder. Dette nemmeste er at gå til "Formularkomponenter" og sætte flueben ved "Obligatorisk" ud for NemID formularkomponenterne. 

10.4.png

 

I formularskabelonen "Formular med flere sider, NemID og SBSIP integration" anvendes endvidere side-inddeling til at sørge for, at den der gennemføres login på den første side, før der udfyldes yderligere informationer i formularen.

​10.5Login med Borger og/eller Virksomheds NemID

Hvis formularen kun må bruges af enten borgere eller virksomheder, kan dette styres ved kun at tilføje NemID formularkomponenter for enten den ene eller den type login.

Det er pt. ikke muligt skelne i mellem login med Borger eller Virksomheds NemID. Dette kan give nogle udfordringer hvis der f.eks. skal oprettes en formular som kan benyttes af både borgere og virksomheder. 

Der arbejdes pt. på at få obligatorisk login for begge typer understøttet direkte i OS2Forms. 

Workaround

Det er dog muligt at bruge en workaround, til at understøtte login med begge typer NemID login. Dette gøres vha. af Conditionals i formularen, samt et input felt hvor udfylderen selv angiver, hvorvidt de logger på som borger eller virksomhed.

Det anbefales at læse kapitel 13 - "Conditionals og Validering" for lære hvordan denne workaround kan sættes op i en formular.