13. Brug af tokens i PDF og Emailopsætning

13 Brug af tokens i PDF og Emailopsætning

13.1Hvad er tokens?

Når du sætter kvitteringstekster op i din formular er det muligt, at anvende værdier fra din formular. Værdierne tilgås via "Tokens" som er flette-koder du kan indsætte i din kvitteringstekst, der så oversættes til den værdi den udpeger fra formularen. 

Et token er omsluttet af hhv. "[" og "]" og ser enten ud som vist her:

 • [submission:values:<navn på værdi>]

 • [submission:date:<dato format>]

Se afsnittet "Hvordan kan jeg bruge dem" for eksempler og detaljeret forklaring.

​13.2Hvor kan jeg bruge dem?

Tokens kan bruges til at opsætte kvitteringstekster følgendes steder: 

Emails:

 • E-MAIL-SKABELON

Generate PDF:

 • PDF HEADER

 •  CONTENT OF THE PDF DOCUMENT

 •  PDF FOOTER

Formularindstillinger:

 • INDSTILLINGER FOR INDSENDELSE (Bekræftelse)

 • PREVIEW PAGE

13.3​Hvordan bruger jeg dem?

Tokens er hierarkisk opdelt og følger den struktur du har lavet i din formular. Hierarkiet kan bedst kan ses under "Formularkomponenter". Her får man et godt overblik over strukturen i formularen og det kan være en god idé, at have dette view åbent som reference i ét browser vindue, samtidig med du redigerer i en kvitteringstekst i et andet browser vindue. 

Struktur

Strukturen i en formular kan f.eks. se således ud: 

13.3.png

Tokens bygges op af grundstrengen [submission:values: og dernæst de nødvendig FORM KEY elementer adskilt af ":" for udpege den værdi man vil bruge.

F.eks. vil token for sbsip_rules_flow i eksemplet ovenfor være: [submission:values:sbsip_rules_flow]

Tokens for alle værdierne i denne formular vil se således ud: 

 • [submission:values:sbsip_rules_flow]

 • [submission:values:loginoplysninger:navn]

 • [submission:values:loginoplysninger:cpr_nr]

 • [submission:values:loginoplysninger:adresse]

 • [submission:values:loginoplysninger:postnummer_og_by]

 • [submission:values:side_overskrift]

 • [submission:values:gruppe_kommentarer_og_email:kommentarer]

 • [submission:values:gruppe_kommentarer_og_email:email]

I formularen er der brugt "Feltgrupper" til at gøre formularen mere overskuelig. Navnet på feltgruppen indgår derfor også i det hierarki, som udgør formularens struktur og dermed skal feltgruppe navnet også indgå i de tokens du vil anvende.

Etiketter

Det er også muligt at få den tilhørende etiket til en given værdi ved at tilføje [:label] til et token.
F.eks. vil [submission:values:loginoplysninger:cpr_nr:label] her give værdien "CPR Nr"

Alle værdier

Hvis du gerne bare vil have alle data værdier og etiketter for formularen vist kan du anvende: [submission:values]

 

Datoformater

Hvis du skal bruge tidspunktet for indsendelsen som en del af din kvitteringstekst kan du anvende [submission:date:<dato format>]

<dato format> kan være:

 • short : En dato i 'kort' format (24/12/2018 - 11:15)

 • long : En dato i 'langt' format (Mandag, 24. december, 2018 - 11:15)

 • medium : En dato i 'mellem' format (man, 24/12/2018 - 11:15)

Det anbefales, at bruge 'langt' format, ie. [submission:date:long]

Eksempel

I formularen anvendt i eksemplet ovenfor, er e-mail-skabelonen sat således op: 

13.3b.png

Den resulterende e-mail ser dermed således ud: 

13.3c.png

Bemærk at token [submission:values] printer alle værdier som er valgt under INKLUDEREDE E-MAIL-VÆRDIER og der laves også en automatisk formatering af etiketer, feltgruppe overskrifter og sideskift. Nogle værdier i formularen printes ikke ud da disse er fravalgt:

13.3d.png

 

13.4 Opmærksomhedspunkter

Der er flere ting som du skal være opmærksom på når du bruger tokens i kvitteringstekster. 
En del af de typiske fejl og opmærksomhedspunkter er samlet her. Hvis du støder på en ting som du mener bør stå i dette afsnit, så tøv endelig ikke med at skrive til den side-ansvarlige!

Ændret FORM KEY

Når du har anvendt et token i en tekst, så angiver du navnet på den form key du vil bruge som en del af token'et. Hvis du efterfølgende ændrer på form key navnet skal du huske at ændre referencerne alle de steder du anvendt det i et token.

Det er generelt en god idé at sørge for at dine form keys ikke ændrer sig over tid, dvs. sørg for at de har et meningsfyldt navn fra det øjeblik du opretter dem i din formular