14. Conditionals og Validering

14 Conditionals og Validering

14.1Fordele ved brug af Conditionals og Validering

En af de store styrker ved OS2Forms, er muligheden for at anvende Conditionals og Validering, til at tilføre intelligens til en formular.

Validering af formularens input-felter giver mulighed for, at kvalitetssikre de data der indsendes via formularen. 
Nogle af standardkomponterne der er tilgængelig via formularbyggeren, har indbygget validering, f.eks. email-komponenten og dato-komponenten. I OS2Forms er det dog også muligt, at lave tilpassede regler der kan anvendes til at validere tekst-inputfelter. 

Conditionals (betingelser) muliggør intelligent design af flowet i din formular, baseret på de valg udfylderen laver i formularen. Ved at tilføre intelligens til formularen, kan sagsbehandlingen altså begynde allerede i formularen!
Dette vil medføre bedre, mere korrekte henvendelser, men vil også kunne føre til færre henvendelser! F.eks. kan en intelligent formular være med til, at afgøre om det kan betale sig for borgeren, at sende en ansøgning om en bestemt ydelse, på baggrund af de oplysninger der er afgivet i formularen.

​14.2Conditionals

Conditionals - betingelser - tilføjes til en formular under menupunktet "Conditionals". 

Helt grundlæggende kan conditionals bruges til at styre synligheden af formularkomponenter, så de kun vises når der er foretaget et bestemt valg i formularen. 

Conditions kan kun styre synligheden af feltgrupper og før du går i gang med sætte Conditions op, skal du altså have oprette de formularkomponenter du vil styre synligheden af OG du skal have dem grupperet i feltgrupper.

I eksemplet vises hvordan formularkomponenten "Valgmuligheder" sammen med conditionals, kan bruges til at vise forskellige loginoplysninger, alt efter om der er anvendt privat eller virksomheds NemID til at logge på formularen.

Eksempel - formularkomponenter: 

14.2a.png

Eksempel - Opsætning af condition

Her ses hvordan der er tilføjet to conditions til formularen. Én der viser feltgruppen med loginoplysninger for borgere hvis der vælges "Privat Person" og én der viser feltgruppen med loginopysninger for virksomheder, hvis der vælges "Forening eller virksomhed".

14.2b.png

Eksempel - formularvisning før der vælges

Her ses hvordan formularen ser ud før der vælges. 

Bemærk at ingen af feltgrupperne med loginoplysninger er vist, fordi der ikke er valgt noget endnu og dermed er betingelsen for visning ikke opfyldt.

(NemId login blokken er ikke vist i eksemplet)

14.2c.png

Eksempel - formularvisning ved valg: "Privat person":

(Der er ikke logget ind med NemID i eksemplet)

14.2d.png

Eksempel - formularvisning ved valg: "Forening eller virksomhed": 

(Der er ikke logget ind med NemID i eksemplet)

14.2d_0.png

14.3 Validering

Validering på specifikke formularkomponenter tilføjes under menupunktet "Validering i formularen". 

Her kan der vælges fra en en lang række valideringsregler, f.eks. : 

14.3a.png

Når der klikkes på overskriften for reglen, får man mulighed for at tilføje reglen til formularen og specificere hvilke komponenter som reglen skal anvendes på.

Dette svarer til, at gøre formularkomponenten obligatorisk at udfylde, men her skal indholdet af komponenten altså også leve op til kravene i den regel der tilføjes.

I eksemplet forneden anvendes reglen "Maximum number of words" på et tekst-area felt til at begrænse antallet af ord til 200.

Eksempel:

14.3b.png

Resultat i oversigten

14.3c.png

Avancerede valideringsregler

I listen over standardregler, findes der også nogle meget avancerede valideringsfelter, som anvender meget kompleks og avanceret mønstergenkendelse i valideringen:

14.3d.png

Anvendelse af disse regler forudsætter i nogen grad, kendskab til programmering og brug af regulære udtryk, da valideringsreglen "programmeres" vha. regulære udtryk.

"Mønster" reglen er dog relativ simpel og kan bruges til validering af ret avancerede mønstre, uden at det bliver avanceret at programmere. Se eksemplerne under reglen for yderligere forklaring på hvordan den bruges.

14.4 Gode råd og inspiration

For inspiration til hvordan conditionals og validering kan bruges til at gøre en formular intelligent, anbefales det er tage et kig på T&M's formular til "Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg". Se formularen her.

Kontakt evt. Haris Nuhanovic (haris.nuhanovic@holstebro.dk) der har designet formularen og kan forklare lidt om hvordan det er lavet.