4. Sådan redigerer du en formular

Dette kapitel dækker den grundlæggende funktionalitet i OS2Forms hvor du lærer at finde og redigere en eksisterende formular, samt en række lidt mere anvancerede funktioner, så som brug af flere sider, sektioner, navngivning af formularnøgler og kopiering/kloning af formular sektioner.

Yderligere avancerede funktioner som f.eks. bruge af Conditionals, Opsætning af SBSIP integration, Brug af NemID, Opsætning af Email, osv. er dækket i separate kapitl4

4.1.Grundlæggende funktioner

4.1.1. Find og rediger formular

 

Den bedste måde  at få et overblik over alle formularer er at bruge "Sorteret liste over alle formularer". 

Her kan du vælge den formular du gerne vil redigere og gå til redigering af formularen via "Rediger" linket. 

I redigeringsvisningen har du fire faneblade: 

4.1.png

  • VIS: Se formularen som den vil se ud for borgeren.

  • REDIGER: Her kan formularens anvendelse (Intern, Ekstern, Test/udvikling, Parkeret) angives.

  • WEBFORMULAR: Dette er selv formularenbyggeren. Her redigeres indholdet af formularen via enten Formularbyggereller Formularkomponenter (se næste afsnit).

  • RESULTATER: Her kan data fra indsendelser kan ses og hentes ud som f.eks. excel-ark.

 

​4.1.2.Formularbyggeren

Gemme ændringer

Webformularen gemmes ikke automatisk undervejs mens du redigerer i den. For at gemme skal scrolle ned i bunden af formularen og klikke på "Gem" knappen. 

Hvis du redigerer i formularens indhold og klikker væk uden at gemme først, så mistes alle ændringer uden at

at der vises en advarsel eller andet. Sørg derfor altid at bruge gem knappen når du har tilføjet eller ændret indhold!

Indsæt nye komponenter

I formularbyggeren kan du opbygge din formular ved at trække nye komponenter fra listen i højre side, ind i forhåndsvisningsområdet i venstre side.

4.1.2.png

Slette komponent

For at slette en komponent gøres følgende: 

4.1.2b.png

 

Flytte komponenter

Når musen føres over komponenter i formularen vil ikonet skifte type alt efter hvilken funktionaltet der er tilgængelig. 

For at flytte rundt på en komponent, skal du bare venstre-klikke på komponenten og mens du holder venstre musetast nede, kan du nu trække komponenten, inklusive eventuelle under-komponenter, til en ny plads i formularen:

4.1.2c.png

 

Redigere komponent

For at redigere en komponent gøres følgende: 

4.1.2d.png


 

4.1.3. ​ Formularkomponenter

I denne visning får du en simpel, hierarkisk oversigt over komponenterne i din formular. 

Formularkomponent visningen er god til at vise strukturen i formularen og er god at bruge når man skal tilføje mange nye komponenter og rokere rundt på disse. 

Tilføje og rokere rundt på komponenter

For at tilføje og rokere rundt på komponenter gøres følgende.

4.1.3.png

Redigere komponent

For at redigere en komponent klikkes der på "Rediger" ud for element. 

De redigerbare felter for komponenten vises nu på én, seperat side. 

Når der klikkes på "Gem komponent" nederst på siden, returneres der til Formularkomponentvisningen. 

Bemærk at den enkelte komponent nu er opdateret og at det ikke er nødvendigt at gemme hele formularen.

 

4.2.​Avancerede funktioner

Her gennemgås brugen af nogle af de mere avancerede formularkomponenter.

​4.2.1Indholdssektioner

Det er en god ide at inddele komponenterne i din formular i nogle veldefinerede sektioner der evt. kan foldes ud. 

Til dette formål skal du bruge formularkomponenten "Feltgruppe":

4.2.1.png

Når du har tilføjet en Feltgruppe til formularen, kan de formularkomponenter som du gerne vil have grupperet sammen bare trækkes ind i under Feltgruppen. Dette vises ved at underkomponenterne nu er indrykket under Feltgruppen, som vist på dette billede:

4.2.1b.png

I formularen vil feltgruppen se således ud:

4.2.1c.png

 

En Feltgruppe vises som standard foldet ud, men det er muligt at ændre dette så gruppen både kan foldes ind og ud, samt blive vist sammenfoldet som standard.

Dette gøres ved at redigere Feltgruppen, gå til "Display" og sætte flueben i hhv. "Sammenklappelig" og "Sammenklappet som standard": 

4.2.1d.png


 

​4.2.2.Opsætning af flere sider

Indsæt Sideskift komponent

Hvis du ønsker at din formular skal have flere sider skal du indsætte en formularkomponent af typen "Sideskift" og trække den til det sted i din formular hvor du ønsker at der skal laves en ny side: 

4.2.2a.png

 

Bemærk at i Formularbyggeren vil forhåndsvisnings blive ved med at vise formularkomponenterne på én side. Dette kan gøre det en smule besværligt at bevare overblikket over hvordan den endelige formular kommer til at se ud.

Når du har indsat Sideskift komponenten, skal du redigere den og angive den overskift der skal vises for siden, på den progress-bar der viser hvor langt man er kommet i formularen. I det viste eksempel er det "Dine input":

4.2.2b.png

 

Navngivning af knapper

Såfremt standard teksten på sideskift knapperne ikke svarer til det du ønsker, kan disse tilpasses.

Under Formularindstillinger skal du redigere felterne markeret med rødt, så sideskift knapperne i formularen passer til den tekst du ønsker.

4.2.2c.png

4.2.3. Navngivning af form keys

Når du tilføjer en formularkomponent til din formular, så blive der automatisk oprettet et unikt navn - Form Key - for formularkomponenten. 
"Form Key" kan bruges til at henvise til værdien af formularkomponenten når du bruger Tokens (se kapitel 12 - Brug af tokens i PDF og Emailopsætning). 

Du kan se de værdierne for Form Keys i din formular under "Formularkomponenter":

4.2.3a.png

For at gøre det overskueligt at bruge Form Keys som tokens, når du skal lave email og pdf opsætning, så er det en god idé at navngive dine formularkomponenter selv og ikke "bare" bruge det automatisk oprettede navn.

​4.2.4. Kopiere eller klone komponenter

Det er muligt at klone de komponenter der er tilføjet. Dette er især anvendeligt hvis formularen er inddelt i en række relativt ens Feltgrupper. Her vil det spare tid at oprette én Feltgruppe med de nødvendige felter og så klone - genbruge - denne. 

Når man kloner en feltgruppe, kopieres de formularkomponenter der ligger i feltgruppen også.

Step 1 - Klon: 

4.2.4a.png

 

Step 2 - Navngiv: 

Når der klones en komponent, skal der angives et nyt unikt navn til komponenten, ellers giver det en fejl når der gemmes.

Forkert: 

4.2.4b.png

Korrekt: 

4.2.4c.png

Sådan ser det ud i Formularkomponenter, efter den Form Key for den klonede er rettet til. Som det kan ses, så er både selve Feltgruppen og de underliggende komponenter er blevet kopieret.