17. Brug af sideskift og gennemse side

17 Brug af sideskift og gennemse side

17.1Brug af sideskift

Hvis du gerne vil have din formular delt ind i flere sider, skal du tilføje formularkomponenten "Sideskift" til din formular og placere den der, hvor du ønsker at din formular skal deles op i flere sider.

Når denne komponent tilføjes til formularen, vil der blive vist en Statuslinje øverst i formularen, der indikerer hvilken side man befinder sig på, og der tilføjes også automatisk knapper nederst på formularen, der bruges til gå til enten forrige eller næste side i formularen.

Eksempel på sideskift komponent

17.1a.png

Eksempel på udseende i formularen

17.1b.png

I indstillinger for sideskift komponenten, kan du angive den overskrift, som siden skal have på Statuslinjen.

Der er også muligt at angivet et tilpasset navn til "forrige" og "næste" knapperne som vises nederst på siden. 

Standardteksten i knapperne er hhv. "< Forrige side" og "Næste". 

​17.2 Gennemse side

Hvis du ønsker, at alle de oplysninger, der er indsamlet i formularen, skal gennemses af udfylderen, før de indsendes, er det muligt at slå funktionen "preview page" til. 

Dette gøres ved at sætte flueben i "Enable preview page" under "Formularindstillinger"->"PREVIEW PAGE". 

Når gennemse siden slåes til, vil det samtidig også automatisk aktivere visning af Statuslinjen. 

Under "Formularindstillinger"->"PREVIEW PAGE" er det bl.a muligt, at tilpasse titlen for gennemse siden. 
Standardteksten for gennemse siden er "Gennemse" og det denne titel der vil blive vist på Statuslinjen (se eksempel ovenfor).

Her kan også angives en kort besked, som vises øverst på Gennemse siden før formulardata vises. Se endvidere: "kapitel 07 - Kvitteringsbeskeder". 

Eksempel:

17.2a.png

Det er ikke muligt, at tilpasse hvordan de indsamlede oplysninger præsenteres på gennemse siden.
Det er dog muligt, at vælge hvilke af de indsamlede oplysninger, man ønsker udfylderen skal bekræfte. 

Dette gøres under "Formularindstillinger"->"PREVIEW PAGE"->"INCLUDED PREVIEW VALUES". 

Her er det muligt, at fravælge værdier, som det ikke nødvendigvis giver mening udfylderen skal godkende. 
Dette kan f.eks. være skjulte værdier som "sbsip_rules_flow" og NemID oplysningerne og det anbefales at deaktivere visning af netop disse elementer på gennemse siden.

Fjern flueben i de værdier, som du ikke ønsker skal vises.

Eksempel:

17.2b.png

17.3 Statuslinje (Progress bar)

Når du anvender sideskift eller Gennemse side i din formular, vil der blive vist en statuslinje (progress bar) øverst i din formular. 

Denne er aktiveret som standard, men kan de-aktiveres under "Formularindstillinger"-> "PROGRESS BAR" ->"Show progress bar".

Her kan der også ændres diverse andre indstillinger for Statuslinjen.

Det anbefales, at lade indstillingerne for Statuslinjen se ud som vist her: 

17.3.png

 

    1. Øvrige indstillinger

Når der anvendes sideskift i en formular, er der er par andre indstillinger, som det kan være relevant også at tilpasse. 

Under "Formularindstillinger"->"AVANCEREDE INDSTILLINGER" skal denne indstilling være slået til: 

17.4a.png

Dette sikrer, at data gemmes, når der klikkes frem og tilbage, i en formular med flere sider.

Det er også muligt, at angive en tilpasset tekst til "næste" knappen på den første side i formularen. 
Da den første side, i en formular med flere sider, typisk bruges til at sikre, at der er logget ind med NemID,  anbefales det, at rette teksten til "Log ind med NemID".

Her kan også angives en tilpasset tekst til "næste" knappen. Standard teksten for denne knap er "næste".

Eksempel på indstilling: 

17.4b.png

Eksempel på første side i formular:

17.4c.png