OS2Forms Brugermanual

Dette er den generelle brugermanual for OS2Forms. 

Den er målrettet de person som skal anvende OS2Forms til at lave egne selvbetjeningsløsninger, dvs. de personer som er tildelt rollen "Selvbetjeningsdesginer" fra OS2Forms grundkonfigurationen.

Vejledningerne passer dermed ikke nødvendigvis 100% til den enkelte kommunes udgave af OS2Forms, da denne kan være konfigureret anderledes. 

3. Sådan opretter du en ny formular

 1.  

  1. Før du opretter

Når du opretter en formular, er du sandsynligvis også med til, at skabe en ny arbejdsgang, der skal implementeres i den afdeling som skal bruge dataene fra formularen. 
Du har ligeledes skabt en ny selvbetjeningsløsning, som du er anvarlig for bliver vedligeholdt og opdateret løbende, så den vedbliver at være relevant og funktionel.

Før du begynder på en ny formular bør du derfor bl.a. have overvejet følgende: 

 • Burde jeg have læst afsnittet om "Designprincipper for selvbetjeningsløsninger" først?

 • Hvorfor vil jeg lave en formular, hvad er formålet egentlig?

 • Hvor skal formularen kunne findes henne?

 • Hvor skal data fra formularen ende henne?

 • Er det en permanent eller midlertidig formular?

 • I hvilken arbejdsgang indgår dataene fra min formular?

 • Hvem ejer formularen?

 • Hvordan bliver formularen vedligeholdt fremadrettet?

  1. Opret ny formular

Fra forsiden få forms.holstebro.dk skal du klikke på linket under "Opret ny webform"

3.2.png

Den nye formular er nu gemt og du kan begynde at tilføje nye komponenter osv. 

Hvis du ikke ønsker at starte fra bunden kan og vælge at importere komponenter og opsætning fra en af de tilgængelig skabeloner (se næste afsnit). 

  1. Importer fra skabelon

Når den nye formular er oprettet kan der importeres en af de tilgængelige formularskabeloner. Skabelonerne finder du på OS2Forms systemsiden på intranettet under "Formularskabeloner".

Det anbefales at der kun importeres fra en skabelon til en helt ny, tom formular, dvs. inden du begynder selv at tilføje komponenter eller laver andre ændringer i formularen.

Skabelonerne er tekst filer som du skal downloade og åbne i en tekst editor, for derefter at kopiere og indsætte teksten som vist på skærmbilledet:

3.3.png

4. Sådan redigerer du en formular

Dette kapitel dækker den grundlæggende funktionalitet i OS2Forms hvor du lærer at finde og redigere en eksisterende formular, samt en række lidt mere anvancerede funktioner, så som brug af flere sider, sektioner, navngivning af formularnøgler og kopiering/kloning af formular sektioner.

Yderligere avancerede funktioner som f.eks. bruge af Conditionals, Opsætning af SBSIP integration, Brug af NemID, Opsætning af Email, osv. er dækket i separate kapitl4

4.1.Grundlæggende funktioner

4.1.1. Find og rediger formular

 

Den bedste måde  at få et overblik over alle formularer er at bruge "Sorteret liste over alle formularer". 

Her kan du vælge den formular du gerne vil redigere og gå til redigering af formularen via "Rediger" linket. 

I redigeringsvisningen har du fire faneblade: 

4.1.png

 • VIS: Se formularen som den vil se ud for borgeren.

 • REDIGER: Her kan formularens anvendelse (Intern, Ekstern, Test/udvikling, Parkeret) angives.

 • WEBFORMULAR: Dette er selv formularenbyggeren. Her redigeres indholdet af formularen via enten Formularbyggereller Formularkomponenter (se næste afsnit).

 • RESULTATER: Her kan data fra indsendelser kan ses og hentes ud som f.eks. excel-ark.

 

​4.1.2.Formularbyggeren

Gemme ændringer

Webformularen gemmes ikke automatisk undervejs mens du redigerer i den. For at gemme skal scrolle ned i bunden af formularen og klikke på "Gem" knappen. 

Hvis du redigerer i formularens indhold og klikker væk uden at gemme først, så mistes alle ændringer uden at

at der vises en advarsel eller andet. Sørg derfor altid at bruge gem knappen når du har tilføjet eller ændret indhold!

Indsæt nye komponenter

I formularbyggeren kan du opbygge din formular ved at trække nye komponenter fra listen i højre side, ind i forhåndsvisningsområdet i venstre side.

4.1.2.png

Slette komponent

For at slette en komponent gøres følgende: 

4.1.2b.png

 

Flytte komponenter

Når musen føres over komponenter i formularen vil ikonet skifte type alt efter hvilken funktionaltet der er tilgængelig. 

For at flytte rundt på en komponent, skal du bare venstre-klikke på komponenten og mens du holder venstre musetast nede, kan du nu trække komponenten, inklusive eventuelle under-komponenter, til en ny plads i formularen:

4.1.2c.png

 

Redigere komponent

For at redigere en komponent gøres følgende: 

4.1.2d.png


 

4.1.3. ​ Formularkomponenter

I denne visning får du en simpel, hierarkisk oversigt over komponenterne i din formular. 

Formularkomponent visningen er god til at vise strukturen i formularen og er god at bruge når man skal tilføje mange nye komponenter og rokere rundt på disse. 

Tilføje og rokere rundt på komponenter

For at tilføje og rokere rundt på komponenter gøres følgende.

4.1.3.png

Redigere komponent

For at redigere en komponent klikkes der på "Rediger" ud for element. 

De redigerbare felter for komponenten vises nu på én, seperat side. 

Når der klikkes på "Gem komponent" nederst på siden, returneres der til Formularkomponentvisningen. 

Bemærk at den enkelte komponent nu er opdateret og at det ikke er nødvendigt at gemme hele formularen.

 

4.2.​Avancerede funktioner

Her gennemgås brugen af nogle af de mere avancerede formularkomponenter.

​4.2.1Indholdssektioner

Det er en god ide at inddele komponenterne i din formular i nogle veldefinerede sektioner der evt. kan foldes ud. 

Til dette formål skal du bruge formularkomponenten "Feltgruppe":

4.2.1.png

Når du har tilføjet en Feltgruppe til formularen, kan de formularkomponenter som du gerne vil have grupperet sammen bare trækkes ind i under Feltgruppen. Dette vises ved at underkomponenterne nu er indrykket under Feltgruppen, som vist på dette billede:

4.2.1b.png

I formularen vil feltgruppen se således ud:

4.2.1c.png

 

En Feltgruppe vises som standard foldet ud, men det er muligt at ændre dette så gruppen både kan foldes ind og ud, samt blive vist sammenfoldet som standard.

Dette gøres ved at redigere Feltgruppen, gå til "Display" og sætte flueben i hhv. "Sammenklappelig" og "Sammenklappet som standard": 

4.2.1d.png


 

​4.2.2.Opsætning af flere sider

Indsæt Sideskift komponent

Hvis du ønsker at din formular skal have flere sider skal du indsætte en formularkomponent af typen "Sideskift" og trække den til det sted i din formular hvor du ønsker at der skal laves en ny side: 

4.2.2a.png

 

Bemærk at i Formularbyggeren vil forhåndsvisnings blive ved med at vise formularkomponenterne på én side. Dette kan gøre det en smule besværligt at bevare overblikket over hvordan den endelige formular kommer til at se ud.

Når du har indsat Sideskift komponenten, skal du redigere den og angive den overskift der skal vises for siden, på den progress-bar der viser hvor langt man er kommet i formularen. I det viste eksempel er det "Dine input":

4.2.2b.png

 

Navngivning af knapper

Såfremt standard teksten på sideskift knapperne ikke svarer til det du ønsker, kan disse tilpasses.

Under Formularindstillinger skal du redigere felterne markeret med rødt, så sideskift knapperne i formularen passer til den tekst du ønsker.

4.2.2c.png

4.2.3. Navngivning af form keys

Når du tilføjer en formularkomponent til din formular, så blive der automatisk oprettet et unikt navn - Form Key - for formularkomponenten. 
"Form Key" kan bruges til at henvise til værdien af formularkomponenten når du bruger Tokens (se kapitel 12 - Brug af tokens i PDF og Emailopsætning). 

Du kan se de værdierne for Form Keys i din formular under "Formularkomponenter":

4.2.3a.png

For at gøre det overskueligt at bruge Form Keys som tokens, når du skal lave email og pdf opsætning, så er det en god idé at navngive dine formularkomponenter selv og ikke "bare" bruge det automatisk oprettede navn.

​4.2.4. Kopiere eller klone komponenter

Det er muligt at klone de komponenter der er tilføjet. Dette er især anvendeligt hvis formularen er inddelt i en række relativt ens Feltgrupper. Her vil det spare tid at oprette én Feltgruppe med de nødvendige felter og så klone - genbruge - denne. 

Når man kloner en feltgruppe, kopieres de formularkomponenter der ligger i feltgruppen også.

Step 1 - Klon: 

4.2.4a.png

 

Step 2 - Navngiv: 

Når der klones en komponent, skal der angives et nyt unikt navn til komponenten, ellers giver det en fejl når der gemmes.

Forkert: 

4.2.4b.png

Korrekt: 

4.2.4c.png

Sådan ser det ud i Formularkomponenter, efter den Form Key for den klonede er rettet til. Som det kan ses, så er både selve Feltgruppen og de underliggende komponenter er blevet kopieret.

5. Sådan tester du en formular

5. Sådan tester du en formular

Når du er i gang med at udvikle en ny formular er der en række nyttige tips og tricks du bør være opmærksom på.

​5.1.Hvor er formularen udgivet?

Mens du udvikler skal anvendelse for formularen være indstillet til "Test / Udvikling". 

Under "REDIGÉR" menuen for formularen kan du se hvilken adresse formularen kan tilgås på mens den er under Test / Udvikling.

5.1.png

 

5.2.Hvordan kan jeg se hvordan email og pdf'en ser ud?

Før du vælger at sætte SBSIP integrationen op (se kapitel 15) eller email til en postkasse, så anbefales du at du sætter din egen emailadresse ind under emailopsætningen (se kapitel 11). 

På denne måde kan du selv udfylde formularen og i din egen mailbox gennem se både emailopsætning og pdfopsætning.

​5.3Hvordan undgår jeg at skulle bruge NemID hele tiden?

Hvis du har sat din formular op med NemID (se kapitel 09) og gerne vil teste den, kan det være ret besværligt at skulle indtaste NemID informationer hele tiden.

Det anbefales derfor midlertidigt at fjerne flueben i "Readonly" for NemID komponenterne, så det bliver muligt selv at indtaste f.eks. CPR Nr.
Her skal man dog være opmærksom på, at indtaste CPR nr. i korrekt format, såfremt denne metode bruges efter der er lavet integration til SBSIP/SBSYS.

​5.4Hvordan afprøver jeg formularen uden at være logget ind?

Når du er logget ind som formsdesigner og vælger at udfylde og indsende formularer, kan OS2Forms opføre sig anderledes end hvis indsendelsen sker "anonymt" - dvs. som en borger ville gøre.

For at være sikker på formularen opfører sig som forventet når en borger anvender den, så skal du bruge en "incognito" browser til at teste den med. 

Du kan i Chrome starte en incognito browser ved at trykke "ctrl+shift+n" eller gå til menuen i øverste højre hjørne: 

5.4.png

Når browseren er i incognito tilstand vil den ikke være logget ind på nogle af de hjemmesider du eller har åbent - herunder forms.holstebro.dk - og heller ikke gemme data lokalt på PC'en, dvs. cookies osv., når browseren lukkes igen.

 

6. Før du udgiver en formular


 

6.Før du udgiver en formular

Når du er færdig med at udvikle din formular og har testet den grundigt, så du er helt sikkert på den fungerer som forventet, kan du gå i gang med at gøre den tilgængelig enten internt eller eksternt. 

Før du gør det bør du gennemgå nedenstående.

​6.1Kvalitetskontrol

 • Har du fået din formular godkendt ift. design og tilgængelighed? 

  •  Kontakt kommunikationsteamet hvis du synes du har behov for at få kigget din formular igennem inden du udgiver den.

 • Hvis din formular bruger SBSIP integration, har du så testet at: 

  •  Dokumenter og parter oprettes korrekt i SBSYS?

  • Kvittering til digital post virker og ser ud som forventet?

 • Har du kontrolleret at PDF opsætning er korrekt og at det pdf dokumentet der sendes ud ser korrekt ud mht: 

  •  Logo i header?

  • Overskrifter og data i indholdet. Måske har du brugt et forkert tokennavn, så data ikke kommer med i PDF'en?

 • Har du kontrolleret at din email opsætning er korrekt?

  • Hvis din formular sender en mail direkte til en borgers egenudfyldt mail adresse, så må den selvfølgelig ikke indeholde personoplysninger. Disse skal sendes til borgerens digitale postkasse.

  • Er mail opsætningen korrekt? Har du brugt de rigtige tokens og evt. HTML koder hvis du har valgt at sende mailen som HTML?

 

6.2Henvisninger

Før du udgiver, skal du evt. også sikre dig at din formular kan findes på enten intranettet eller på holstebro.dk

 • Har du oprettet en henvisning fra relevant underside på Holstebro.dk, hvis formularen er til ekstern brug?

 • Har du oprettet en henvisning fra  en relevant portal på intranettet, hvis formularen er til internt brug?

 

Når alt dette er gået igennem og kontrolleret, så er du klar til at udgive din formular.

​6.3Hvordan udgiver man? 

Du skal vælge om formularen skal udgives internt eller eksternt. Se hvad dette gøres forneden.

En formular vil være tilgængelig på forskellige adresser alt efter de ligger internt eller eksternt.

For at en borger kan tilgå formularen skal der vælges "ekstern" under anvendelse.

Formularadresser internt: 

https://forms.holstebro.dk/intern/<formular navn>

Formularadresser eksternt: 

https://forms.holstebro.dk/ekstern/<formular navn>

Se endvidere under "Alternativ URL" for at se den præcise adresse.

 

6.4Rediger anvendelse

6.4.png

6.5Rediger udgivelse

Check at din formular er udgivet. Dette gøres under menupunktet "Udgivelse". 

Før du gemmer, skal indstillingerne på din formular skal se ud som forneden:

6.5.png

7. Parkering, sletning og oprydning af formularer

7.Parkering, sletning og oprydning af formularer

Som formsdesigner er du selv ansvarlig for at rydde op i dine formularer. 

Dette indebærer at slette dem hvis de ikke længere er relevant eller parkere dem hvis din ansøgning kun skal være tilgængelig i et bestemt tidsrum hvert år eller lignende.

 

​7.1Sletning af formular

Som formsdesigner har du adgang til at slette de formularer du selv har oprettet.

For at slette en formular klikker du på "Slet" under "Rediger":

7.1.png

 

​7.2Parkering af midlertidig formular

En parkeret formular skal både markeres som værende parkeret og den skal være af-publiceret, dvs. den må ikke være udgivet. 

For at parkere din formular, vælges "Parkeret" under "Anvendelse".

For at af-publicere skal du fjerne hak i "Udgivet" og dernæst gemme indstillingerne. 

7.2.png

 

7.3Oprydning af data

Indsendelser for din formular slettes automatisk efter et stykke tid.

Er der særlige behov for sletning eller bevarelse af data i fra din formular, skal du kontakte IT & Digitalisering.

Se endvidere kapitel 14 - Afleveringsmuligheder og dataeksport.

8. Kvitteringsbeskeder

8.Kvitteringsbeskeder

Det kan være en smule forvirrende at holde styr på de mange forskellige steder der kan laves en kvitteringsbesked i OS2Forms, samt at holde styr på præcist hvor og hvornår de  bliver vist.

Her er samlet en liste over de mest brugte kvitteringsbeskeder sammen med en vejledning til hvor du indstiller dem.

​8.1Kvitteringstekst efter indsendelse af formular

Når en formular er blevet udfyldt og indsendt, vises der er en kvitteringstekst, sammen med et link tilbage til formularen der netop er blevet udfyldt.

Det er muligt at definere en tilpasset besked der skal vises. Dette redigeres under Webformular->Formularindstillinger->Indstillinger for indsendelse.

Anbefalinger til indhold af kvitteringstekst:

 • Oplys hvad der nu sker med de indsendte data

  • Oprettes der ny sag?

  • Sendes der en kvittering til indsenderens digitale postkasse?

  • Hvad er forventet sagsbehandlings tid

 • Inkluder et link til den side på intranettet eller på holstebro.dk som henviser til formularen.

 • Brug ikke kvitteringssiden til at vise de indsendte data. Dette bør gøres på Gennemse siden eller i PDF'en der sendes til digital post.

Eksempel:

8.1a.png

Besked efter indsendelse:

8.1b.png

 

8.2Emailkvittering

Hvis formularen skal anvendes til at sende en email direkte til modtager, kan indholdet af emailenkvitteringen også tilpasses modtageren.

Se kapitel 11 - "Opsætning af email", for en detaljeret gennemgang af hvordan opsætning af email modtagere laves. 

Vær særlig opmærksom på at der ikke sendes persondata direkte til en borger eller virksomheds alm. email., da dette altid skal sendes via digital post

​8.3Kvittering til eboks

Hvis der fra formularen skal sendes kvittering til borgeren eller virksomhedens digitale postkasse, er det også muligt at tilpasse den besked som vises i digital post, sammen med den vedhæftede PDF.

Se "kapitel 15 - Opsætning af SBSIP integration" for at se hvordan aflevering til digital post sættes op. 

Kvitteringsteksten der vises i digital post tilpasses under fanen "SBSYS XML" -> "body Text value". 

Bemærk!: det er ikke muligt at foretage nogen former for formatering af beskeden. Alle linieskift vil blive fjernet beskeden, så det er vigtigt at holde denne kvitteringstekst meget kort og præcis. Den fulde information skal fremgå af den vedhæftede PDF fil.

Eksempel: 

8.3a.png

 

Resultat i digital post


8.3b.png

8.4Gennemse - Preview page

Hvis der i formularen anvendes en "Gennemse" side (Preview page) er det her også muligt at angive en tilpasset kvitteringstekst øverst på gennemse siden.

Se "kapitel 16 - Brug af sideskift og gennemse side" for en detaljeret gennemgang af hvor og hvordan dette sættes op. 

Kvitteringsteksten til gennemse siden angives under "Formularindstillinger"->"Preview page"->"Gennemse besked"

Eksempel

8.4.png

 

9. Indsæt samtykketekst

9.Indsæt samtykketekst

Der skal samtykke-erklæring på alle forms, hvor der bliver indberettet personoplysninger. 

Hvis det handler om virksomhedsoplysninger, skal der ikke samtykke-erklæring på med mindre det eksempelvis er en mindre landmand, turismeaktør eller lign. som bruger CPR til deres virksomhed.

Nederst kan I se alt det vi er forpligtede til at oplyse følgende. Meget af det er beskrevet på holstebro.dk/databeskyttelse, som vi automatisk linker til fra alle forms (i bunden). Derfor kan vi nøjes med en mindre tekst ved hver formular.

Det vil altså sige, at vi ved hver formular skal ind og vurdere hvad der skal stå i samtykket.

Her er et eksempler på hvordan samtykke-erklæringen kan se ud - er godkendt af Eva Rebbe.

9.png

Her er teksten som du kan kopiere ind og rette i:

"Holstebro Kommune er dataansvarlig for behandling af de oplysninger du har indtastet. Vi bruger dine data til at vurdere hvilket tilbud der passer bedst til jeres situation. Når vi behandler personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, følger vi de gældende retningslinjer for, hvor længe vi må opbevare dine oplysninger. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte ppr@holstebro.dk. Læs mere om dine rettigheder under Databeskyttelse."

Sæt den ind til aller sidst på jeres forms.

​9.1Dette skal vi oplyse

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
4. Kategorier af personoplysninger
5. Modtagere eller kategorier af modtagere
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
8. Opbevaring af dine personoplysninger
9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
10. Retten til at trække samtykke tilbage
11. Dine rettigheder
12. Klage til Datatilsynet

Læs evt mere her: https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf 

10. NemId Opsætning

10.NemId Opsætning

Det er muligt at tilføje NemID login til en formular og dermed få valideret hvem der har udfyldt formularen.

NemID login understøtter både alm. borger login samt login med NemID til virksomheder.

​10.1Aktivering af NemID

Dette gøres ved at gå til Formularindstillinger-> Avancerede Indstillinger og sætte flueben i "Include nemid login block":

10.1a.png

Når denne indstillinger aktiveret vil der i toppen af formularen blive vist en NemID login boks:

10.1b.png

 

NemID login boksen blive ved med at være synligt indtil et NemID login er gennemført. 

​10.2NemID data i formularkomponenter

Når et login med NemID er gennemført, er det muligt at tilføje komponenter til formularen som viser de data der nu er tilgængelige for enten borgeren eller virksomheden.

Formularbygger finder du datafelterne øverst til venstre:

10.2a.png

Under Formularkomponenter, kan du vælge NemID komponenterne i dropdown menuen.

10.2b.png

Bemærk: Feltet "NemID Company Post/By" er ikke korrekt. Dette felt er faktisk "NemID Company Name". 

Når disse formularkomponenter tilføjes formularen, vises de som almindelige inputfelter, der automatisk opdateres med data når NemID login gennemført. 

Hvis data fra NemID login skal bruges til den videre behandling af indsendelsen, f.eks. automatisk fordeling via SBSIP, så skal den tilsvarende komponent tilføjes til formularen.

​10.3Sikring af NemID formularkomponenter

Når en borger eller virksomhed har gennemført et login med NemID er det sandsynligvis ikke ønskværdigt, at der efterfølgende kan rettes i de tilhørende inputfelter i formularen.

Derfor skal indstillinger for formularkomponenterne redigeres efter de er tilføjet til formularen, så felter ikke er redigerbart. 

Under "Display" sættes flueben som vist her: 

10.3.png

Bemærk! Du må ikke sætte flueben i  "Privat" feltet. Dette gælder for alle NemID formular komponenterne.

​10.4Gennemtvinge NemID login

Hvis du vil sikre dig at din formular ikke kan indsende før der er gennemført et login med NemID skal du:

 1. Tilføje mindst en NemID formularkomponent til din formular

 2. Gøre NemID formularkomponenterne ikke-redigerbare, som vist ovenfor

 3. Gøre NemID formularkomponenterne obligatoriske.

En formularkomponent kan gøre obligatorisk på flere måder. Dette nemmeste er at gå til "Formularkomponenter" og sætte flueben ved "Obligatorisk" ud for NemID formularkomponenterne. 

10.4.png

 

I formularskabelonen "Formular med flere sider, NemID og SBSIP integration" anvendes endvidere side-inddeling til at sørge for, at den der gennemføres login på den første side, før der udfyldes yderligere informationer i formularen.

​10.5Login med Borger og/eller Virksomheds NemID

Hvis formularen kun må bruges af enten borgere eller virksomheder, kan dette styres ved kun at tilføje NemID formularkomponenter for enten den ene eller den type login.

Det er pt. ikke muligt skelne i mellem login med Borger eller Virksomheds NemID. Dette kan give nogle udfordringer hvis der f.eks. skal oprettes en formular som kan benyttes af både borgere og virksomheder. 

Der arbejdes pt. på at få obligatorisk login for begge typer understøttet direkte i OS2Forms. 

Workaround

Det er dog muligt at bruge en workaround, til at understøtte login med begge typer NemID login. Dette gøres vha. af Conditionals i formularen, samt et input felt hvor udfylderen selv angiver, hvorvidt de logger på som borger eller virksomhed.

Det anbefales at læse kapitel 13 - "Conditionals og Validering" for lære hvordan denne workaround kan sættes op i en formular. 

 

11. PDF Opsætning

11  PDF Opsætning

Data i formularindsendelser kan samles i en pæn, velformateret og præsentabel PDF fil, der primært bruges i forbindelse med kvitteringer sendt til digital post. 

​11.1  Aktivering af PDF funktion

For automatisk at få oprettet en PDF dokument, skal du sætte flueben her: 

11.1.png

 

Når feltet markeres, dukker der en masse nye indstillinger op, som også kræver noget tilpasning. 

​11.2Navn på PDF dokumentet

Filnavnet på PDF dokumentet er som standard "webform_submission-<node id på formular>-<id på indsendelse>.pdf".

Kort sagt, ikke særlig brugervenligt!

Det er muligt, at angive et tilpasset navn til dokumentet under "Generelle Indstillinger", og her det kun et krav, at filnavnet ender på ".pdf".

Bemærk dog, at hvis PDF dokumentet skal afleveres, som en del af beskeden der sendes til digital post, så er der særlige krav til navngivningen: 

 • Filnavnet skal starte med "HK-"

 • Filnavnet skal slutte på ".pdf"

 • Ingen mellemrum eller specialtegn, herunder også æ, ø og å. Det anbefales at bruge "-" i stedet for mellemrum.

Er ovenstående ikke overholdt i filnavnet, vil PDF dokumentet ikke blive vedhæftet forsendelser til digital post.

Eksempel på korrekt formateret, tilpasset filnavn:

11.2.png

11.3 Vedhæftning af PDF dokumentet til afleveringer

For at sikre, at PDF dokumentet vedhæftes når data fra indsendelser afleveres via e-mail, skal der sættes flueben som vist forneden, under sektionen "E-MAIL-SETTINGS". 

Her er det også muligt at markere om det er nogle af de konfigurerede e-mail modtagere, der ikke skal modtage PDF dokumentet. Dette er særligt anvendeligt hvis der i formularen er lavet mulighed for at en borger eller virksomhed kan indtaste egen mailadresse og denne så anvendes til at sende en kvitteringsmail. 

Her skal du være opmærksom på ikke at sende persondata eller andre følsomme informationer ud. Disse skal være indeholdt i PDF'en som afleveres til digital post. Se endvidere "Kapitel 11 - Opsætning af Email".

Eksempel:

11.3.png

11.4 Header og Footer

I standardopsætningen er der allerede sørget for opsætning af header og footer i PDF dokumentet, og disse er det i udgangspunktet ikke nødvendigt at foretage tilpasninger i.

Det er dog muligt at foretage tilpasninger i både header og footer, hvis det skønnes nødvendigt. 

Header

Det er ikke tilladt at erstatte logoet i headeren eller fjerne teksten der står i "Header text". 

Der må dog gerne tilføjes ekstra information, som f.eks. navn på formularen, paragrafnumre eller anden relevant information.

Footer

Footeren kan bruges til angive hvilken forvaltning og/eller afdeling som formularen sendes til.

Standard teksten er "Holstebro Kommune - IT & Digitalisering" og denne må gerne tilpasse efter behov. 

Indholdet af footeren må dog ikke være tomt!

​11.5 Formatering af indhold

Det er muligt at tilpasse indholdet af PDF dokumentet så formular data vises pænt og struktureret. 

Under "CONTENT OF THE PDF DOCUMENT" er der mulig for lave formatering af selvebrødteksten i dokumentet. Standardbeskeden vil indholde samtlige værdier, inklusive evt. skjulte værdier, indsendt i formularen i et standarddesign.

Indholdet af dokumentet bør tilpasses så det fremstår pænt og præsentabelt, særligt når PDF'en bruges som kvittering i digital post.

Formatering af dokumentet foretages i editoren og der kan bruges overskrifter, formatering osv, sammen med "tokens" der refererer til værdierne i formularen. Se hhv. "Kapitel 12 - Brug af tokens i PDF og Emailopsætning" og "Kapitel 07 - Kvitteringsbeskeder" for yderligere vejledning til formatering og brug af tokens.

Det anbefales at opsætningen af PDF dokumentet testes, ved at du som formulardesigner tilføjer din egen mailadresse til e-mail modtagere og laver nogle indsendelser af data, så du får mulighed for at se den PDF der oprettes.

Eksempel på tilpasset PDF 

11.5.png

12. Opsætning af email

12 Opsætning af email

Hvis du ønsker at indsendte data fra din formular leveres til en bestemt email, skal du tilføje adressen under "E-mails".

E-mailafsendelse benyttes bl.a. når der ønskes lavet en integration til SBSYS via SBSIP. Se "kapitel 15 - Opsætning af SBSIP integration".

​12.1 Tilføj modtager

For at tilføje en e-mail modtager til formularen skal du enten angive e-mailadressen eller vælge en e-mail formularkomponent fra din formular og dernæst klikke på tilføj:

12.1.png

 

12.2 Tilpas indstillinger for modtager

Når du har angivet en e-mailadresse eller e-emailkomponent skal du rette et par indstillinger før du gemmer.

E-mail-skabelon

Under denne indstilling kan du lave en tilpasset besked til modtageren. Standard beskeden vil indholde samtlige værdier indsendt i formularen. Hvis modtageren er en "rigtig" person bør du tilpasse beskeden.


Se hhv. "Kapitel 12 - Brug af tokens i PDF og Emailopsætning" og "Kapitel 07 - Kvitteringsbeskeder" for vejledning til hvordan dette bør gøres.

Vedhæftninger og formatering

Nederst på siden skal du sætte flueben i begge de viste indstillinger før du klikker "Gem e-mail-indstillinger":

12.2.png

 

12.3 Rediger indstillinger for e-mail

Hvis du vil rette i indstillinger for e-mail efter du har tilføjet en modtager, skal du vælge "rediger" ud for den modtager du vil redigere under "E-mails" fanen:

12.3.png

 

13. Brug af tokens i PDF og Emailopsætning

13 Brug af tokens i PDF og Emailopsætning

13.1Hvad er tokens?

Når du sætter kvitteringstekster op i din formular er det muligt, at anvende værdier fra din formular. Værdierne tilgås via "Tokens" som er flette-koder du kan indsætte i din kvitteringstekst, der så oversættes til den værdi den udpeger fra formularen. 

Et token er omsluttet af hhv. "[" og "]" og ser enten ud som vist her:

 • [submission:values:<navn på værdi>]

 • [submission:date:<dato format>]

Se afsnittet "Hvordan kan jeg bruge dem" for eksempler og detaljeret forklaring.

​13.2Hvor kan jeg bruge dem?

Tokens kan bruges til at opsætte kvitteringstekster følgendes steder: 

Emails:

 • E-MAIL-SKABELON

Generate PDF:

 • PDF HEADER

 •  CONTENT OF THE PDF DOCUMENT

 •  PDF FOOTER

Formularindstillinger:

 • INDSTILLINGER FOR INDSENDELSE (Bekræftelse)

 • PREVIEW PAGE

13.3​Hvordan bruger jeg dem?

Tokens er hierarkisk opdelt og følger den struktur du har lavet i din formular. Hierarkiet kan bedst kan ses under "Formularkomponenter". Her får man et godt overblik over strukturen i formularen og det kan være en god idé, at have dette view åbent som reference i ét browser vindue, samtidig med du redigerer i en kvitteringstekst i et andet browser vindue. 

Struktur

Strukturen i en formular kan f.eks. se således ud: 

13.3.png

Tokens bygges op af grundstrengen [submission:values: og dernæst de nødvendig FORM KEY elementer adskilt af ":" for udpege den værdi man vil bruge.

F.eks. vil token for sbsip_rules_flow i eksemplet ovenfor være: [submission:values:sbsip_rules_flow]

Tokens for alle værdierne i denne formular vil se således ud: 

 • [submission:values:sbsip_rules_flow]

 • [submission:values:loginoplysninger:navn]

 • [submission:values:loginoplysninger:cpr_nr]

 • [submission:values:loginoplysninger:adresse]

 • [submission:values:loginoplysninger:postnummer_og_by]

 • [submission:values:side_overskrift]

 • [submission:values:gruppe_kommentarer_og_email:kommentarer]

 • [submission:values:gruppe_kommentarer_og_email:email]

I formularen er der brugt "Feltgrupper" til at gøre formularen mere overskuelig. Navnet på feltgruppen indgår derfor også i det hierarki, som udgør formularens struktur og dermed skal feltgruppe navnet også indgå i de tokens du vil anvende.

Etiketter

Det er også muligt at få den tilhørende etiket til en given værdi ved at tilføje [:label] til et token.
F.eks. vil [submission:values:loginoplysninger:cpr_nr:label] her give værdien "CPR Nr"

Alle værdier

Hvis du gerne bare vil have alle data værdier og etiketter for formularen vist kan du anvende: [submission:values]

 

Datoformater

Hvis du skal bruge tidspunktet for indsendelsen som en del af din kvitteringstekst kan du anvende [submission:date:<dato format>]

<dato format> kan være:

 • short : En dato i 'kort' format (24/12/2018 - 11:15)

 • long : En dato i 'langt' format (Mandag, 24. december, 2018 - 11:15)

 • medium : En dato i 'mellem' format (man, 24/12/2018 - 11:15)

Det anbefales, at bruge 'langt' format, ie. [submission:date:long]

Eksempel

I formularen anvendt i eksemplet ovenfor, er e-mail-skabelonen sat således op: 

13.3b.png

Den resulterende e-mail ser dermed således ud: 

13.3c.png

Bemærk at token [submission:values] printer alle værdier som er valgt under INKLUDEREDE E-MAIL-VÆRDIER og der laves også en automatisk formatering af etiketer, feltgruppe overskrifter og sideskift. Nogle værdier i formularen printes ikke ud da disse er fravalgt:

13.3d.png

 

13.4 Opmærksomhedspunkter

Der er flere ting som du skal være opmærksom på når du bruger tokens i kvitteringstekster. 
En del af de typiske fejl og opmærksomhedspunkter er samlet her. Hvis du støder på en ting som du mener bør stå i dette afsnit, så tøv endelig ikke med at skrive til den side-ansvarlige!

Ændret FORM KEY

Når du har anvendt et token i en tekst, så angiver du navnet på den form key du vil bruge som en del af token'et. Hvis du efterfølgende ændrer på form key navnet skal du huske at ændre referencerne alle de steder du anvendt det i et token.

Det er generelt en god idé at sørge for at dine form keys ikke ændrer sig over tid, dvs. sørg for at de har et meningsfyldt navn fra det øjeblik du opretter dem i din formular

14. Conditionals og Validering

14 Conditionals og Validering

14.1Fordele ved brug af Conditionals og Validering

En af de store styrker ved OS2Forms, er muligheden for at anvende Conditionals og Validering, til at tilføre intelligens til en formular.

Validering af formularens input-felter giver mulighed for, at kvalitetssikre de data der indsendes via formularen. 
Nogle af standardkomponterne der er tilgængelig via formularbyggeren, har indbygget validering, f.eks. email-komponenten og dato-komponenten. I OS2Forms er det dog også muligt, at lave tilpassede regler der kan anvendes til at validere tekst-inputfelter. 

Conditionals (betingelser) muliggør intelligent design af flowet i din formular, baseret på de valg udfylderen laver i formularen. Ved at tilføre intelligens til formularen, kan sagsbehandlingen altså begynde allerede i formularen!
Dette vil medføre bedre, mere korrekte henvendelser, men vil også kunne føre til færre henvendelser! F.eks. kan en intelligent formular være med til, at afgøre om det kan betale sig for borgeren, at sende en ansøgning om en bestemt ydelse, på baggrund af de oplysninger der er afgivet i formularen.

​14.2Conditionals

Conditionals - betingelser - tilføjes til en formular under menupunktet "Conditionals". 

Helt grundlæggende kan conditionals bruges til at styre synligheden af formularkomponenter, så de kun vises når der er foretaget et bestemt valg i formularen. 

Conditions kan kun styre synligheden af feltgrupper og før du går i gang med sætte Conditions op, skal du altså have oprette de formularkomponenter du vil styre synligheden af OG du skal have dem grupperet i feltgrupper.

I eksemplet vises hvordan formularkomponenten "Valgmuligheder" sammen med conditionals, kan bruges til at vise forskellige loginoplysninger, alt efter om der er anvendt privat eller virksomheds NemID til at logge på formularen.

Eksempel - formularkomponenter: 

14.2a.png

Eksempel - Opsætning af condition

Her ses hvordan der er tilføjet to conditions til formularen. Én der viser feltgruppen med loginoplysninger for borgere hvis der vælges "Privat Person" og én der viser feltgruppen med loginopysninger for virksomheder, hvis der vælges "Forening eller virksomhed".

14.2b.png

Eksempel - formularvisning før der vælges

Her ses hvordan formularen ser ud før der vælges. 

Bemærk at ingen af feltgrupperne med loginoplysninger er vist, fordi der ikke er valgt noget endnu og dermed er betingelsen for visning ikke opfyldt.

(NemId login blokken er ikke vist i eksemplet)

14.2c.png

Eksempel - formularvisning ved valg: "Privat person":

(Der er ikke logget ind med NemID i eksemplet)

14.2d.png

Eksempel - formularvisning ved valg: "Forening eller virksomhed": 

(Der er ikke logget ind med NemID i eksemplet)

14.2d_0.png

14.3 Validering

Validering på specifikke formularkomponenter tilføjes under menupunktet "Validering i formularen". 

Her kan der vælges fra en en lang række valideringsregler, f.eks. : 

14.3a.png

Når der klikkes på overskriften for reglen, får man mulighed for at tilføje reglen til formularen og specificere hvilke komponenter som reglen skal anvendes på.

Dette svarer til, at gøre formularkomponenten obligatorisk at udfylde, men her skal indholdet af komponenten altså også leve op til kravene i den regel der tilføjes.

I eksemplet forneden anvendes reglen "Maximum number of words" på et tekst-area felt til at begrænse antallet af ord til 200.

Eksempel:

14.3b.png

Resultat i oversigten

14.3c.png

Avancerede valideringsregler

I listen over standardregler, findes der også nogle meget avancerede valideringsfelter, som anvender meget kompleks og avanceret mønstergenkendelse i valideringen:

14.3d.png

Anvendelse af disse regler forudsætter i nogen grad, kendskab til programmering og brug af regulære udtryk, da valideringsreglen "programmeres" vha. regulære udtryk.

"Mønster" reglen er dog relativ simpel og kan bruges til validering af ret avancerede mønstre, uden at det bliver avanceret at programmere. Se eksemplerne under reglen for yderligere forklaring på hvordan den bruges.

14.4 Gode råd og inspiration

For inspiration til hvordan conditionals og validering kan bruges til at gøre en formular intelligent, anbefales det er tage et kig på T&M's formular til "Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg". Se formularen her.

Kontakt evt. Haris Nuhanovic (haris.nuhanovic@holstebro.dk) der har designet formularen og kan forklare lidt om hvordan det er lavet.

15. Afleveringsmuligheder og dataeksport

15. Afleveringsmuligheder og dataeksport

TBD

Forklaring på afleveringsmuligheder:

 • Email

 • SBSIP (Via email)

 • Direkte til Os2Forms (resultater)

 

Forklaring på eksportmuligheder:

 • Eksport fra OS2Forms til excel

 

16. Opsætning af SBSIP Integration

16 Opsætning af SBSIP Integration

16.1 SBSIP Integration

Det er muligt at få dataene fra din formular fordelt automatisk og eksempelvis sendt direkte til SBSYS og til digital post. Dette foregår via SBSIP og for at få dette til at fungere skal der konfigureres nogle ekstra ting i din formular.

SBSIP kan fordele data fra OS2Forms til en lang række forskellige systemer: 

 • Digital post

 • SBSYS sag

 • SMTP (email) modtager

 • Fil, f.eks. et netværksdrev

 • Fasit

 • SBSYS Postfordeling​

16.2 SBSYS XML

For at SBSIP kan forstå og fordele dataene fra formularen korrekt, skal fanen "SBSYS XML" udfyldes korrekt. 

Først sætte flueben i "Send SBSYS XML":

16.2a.png

De fire værdier under "FELTINDSTILLINGER" skal udfyldes korrekt for at SBSIP integrationen virker.

For alle fire værdier vælges først "Tilpasset tekst..." i dropdown menuen: 

16.2b.png

​16.2.1 os2Formsid value

Her angives den unikke id for denne formular. Alle formularer skal have et unikt id som ikke må ændres efter det er angivet og gemt først gang. 

Det unikke id angives som en UUID der f.eks. kan se således ud: a79bee0c-d7e8-4d09-b5d6-045c2144e489

For lave en ny UUID skal du gå ind på https://www.uuidgenerator.net/, kopiere UUID'en og indsætten den i feltet os2FormsId custom text.

​16.2.2kle value

Hvis SBSYS sagen skal oprettes på baggrund af et bestemt KLE nummer kan den angives i feltet kle custom text

​16.2.3sagsSkabelonId  value

Oprettelser af sager i SBSYS via SBSIP integrationen kræver, at der er oprettet en sagskabelon i SBSYS.

Sagsskabelon id'et anvendes også i fremsøgningen af eksisterende sager på samme kombination af CPR eller CVR nummer samt sagsskabelon id. Se afsnittet "Afleveringsflow" for yderligere forklaring.

I feltet sagsSkabelonId custom text angives id'et for den SBSYS skabelon der skal anvendes til oprettelse af sager på baggrund af indsendelser for denne formular. Skabelon Id'et får du fra din lokale SBSYS superbruger, da det findes på Fanen "Systemvedligehold", "Sagsskabeloner" under kolonnen "ID". 

16.2.4bodyText value

I forbindelse med aflevering af kvittering til en borgers eller virksomheds digitale postkasse, er det muligt at angive en kort beskrivende tekst der vises som alm. besked direkte i f.eks. eBoks. De data som er indsendt med din formular skal fremgå af den vedhæftede PDF.

Der understøttes ikke nogen former formatering, herunder også linieskift, i denne besked, så den bør være kort og præcis.

Følgende standard tekst bør anvendes: 

"Tak for din indsendelse. Vedhæftet finder du en kopi af din indsendelse. Venlig hilsen, Holstebro Kommune".

Der er tilladt at variere teksten, men vær opmærksom på, at den manglende formattering bevirker at teksten ikke bør være for lang.

Kvitteringsteksten angives i feltet bodyText custom text

16.3 Opsætning af email

16.3.1Tilføj email modtager

For at din indsendelser fra din formular kan blive håndteret af SBSIP og dermed fordelt til SBSYS, skal du under "E-mails" sætte formularen til at sende emails til én af nedenstående adresser: 

16.3.1.png

16.3.2 Rediger email modtager

16.3.2a.png

Nederst på siden sætte flueben i "Inkluder filer som vedhæftninger"

16.3.2b.png

 

Klik på "Gem e-mail-indstillinger". Det er ikke nødvendigt at rette på andre værdier.

​16.4PDF Opsætning

Ved afsendelse af kvittering til digital post, medtages det pdf dokument der opsat for formularen. 

Check at der er sat flue ben i "Generate PDF Document" under menupunktet Generate PDF: 

16.4a.png

og check at der er sat flueben i "Attach PDF as an attachment to the e-mails sent to the form recipients" under "E-mail settings":

16.4b.png

Følg endvidere vejledningen for PDF Opsætning for at se hvordan du formatterer PDF'en korrekt. 

For at PDF'en medtages som en del af kvitteringen sendt til digital post, skal den have et korrekt navn.

Dette er enten det automatisk oprettede filnavn der vil være "webform_submission_<id'er på form>.pdf", hvilket ikke nødvendigvis er ønskværdigt ift. borgeren eller virksomheden.

Det er tilladt at lave om på det automatisk oprettede filnavn på pdf dokumentet så længe navnet starter med "HK-" og slutter på ".pdf". 
Dvs. det f.eks. kan hedde "HK-Navn-på-formular.pdf

For at angive et andet navn til PDF'en, skal du rette værdien Custom PDF Name som anført ovenfor.

Eksempel:

16.4c.png

 

16.5 Afleveringsflow

Som formsdesigner kan du selv i nogen grad styre hvordan afleveringen af din formulars data skal ske i SBSIP. 

Dette afsnit forklarer hvordan dette sættes op i formularen via en skjult parameter.

Hvis du vil anvende OS2Forms og SBSIP til et andet formål end dem som er beskrevet her, så skal du kontakte IT og Digitalisering med henblik på at drøfte dine behov.

​16.5.1Tilføj skjult parameter

For at styre hvordan SBSIP afleverer data fra indsendte formularer skal der i formularen indsættes en skjult parameter med id "sbsip_rules_flow".

Dette gøres nederste på siden "Formularkomponenter":

16.5.1a.png

Placer den nye skjulte komponent helt øverst i din formular, så den er nem at finde.  Dette gøres ved at trække komponenten til toppen.

Hvis din formular allerede har en komponent med samme navn og type, f.eks. hvis du har oprettet den ud fra en skabelon, kan dette trin springes over.

Angiv værdi

For at angive værdien af den skjulte parameter skal du gå ind på "rediger" for komponenten:

16.5.1b.png

Kontroller at både navn og key for komponenten er sat til "sbsip_rules_flow" og at "Display"->"Hidden type" er sat til "Secure Value":

Navgivning

16.5.1c.png

Display

16.5.1d.png

Rediger dernæst standard værdien for komponenten:

16.5.1e.png

 

​16.6 Flow værdier

Værdien af parameteren skal angives som en kommasepareret kombination af nedenstående værdier.

​16.6.1Flowværditabel

 

​16.7 Flow Værdi

​16.8 Beskrivelse

16.9 Special-Regel? 

 sbsys_standard

Find eksisterende sag eller opret ny.

Fremsøger eksisterende sag i sbsys ud fra CVR/CPR nummer og tilføjer parter og dokumenter til eksisterende sag.

Hvis der ikke findes en sag i forvejen med denne kombination af skabelonid og CVR/CPR nummer, oprettes der en ny sag ud fra hvortil dokumenter og parter tilknyttes.

 Nej

 sbsys_direkte_sag

Send data direkte til eksisterende sag

Data (dokumenter og parter) fra indsendelser tilføjes direkte til en eksisterende sag.

Sags nr. indsættes i "sbsys_sags_nr" attributten på formularen.

 Ja

 sbsys_ny

Opret altid en ny sag

Opretter altid en ny sag på det angive skabelonid og tilknytter parter og dokumenter til ny sag.

 Nej

 digital_post

Send kvittering til digitalpost
Hvis kvittering ønsket sendt til digital post angives denne parameter også i sbsip_rules_flow

 Nej

Eksempel #1: 

For formularen "Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg" skal der altid oprettes en ny sag og udfylderen skal modtage en besked i sin digitale postkasse.

Værdien af sbsip_rules_flow sættes til: sbsys_ny, digital_post

Eksempel #2: 
Ved indsendelse af formularen "Høringssvar: Høring af Børne- og Ungepolitikken" skal alle data samles på én eksisterende sag i SBSYS. Endvidere ønskes det ikke at udfylderen får en kvittering af i sin digitale postkasse. 

Værdien af sbsip_rules_flow sættes til: sbsys_direkte_sag

Dette kræver endvidere, at der opsættes en special regel i SBSIP for at håndtere skrivning direkte til en eksisterende sag og derfor skal IT og Digitalisering kontaktes før formularen kan tages i brug. Se hvordan du bestiller en special regel

Eksempel #3: 
Data indsendt med formularen "Angstgruppe" skal enten tilføjes en ny sag eller til en eksisterende sag hvis der allerede findes en sag med samme skabelonid og cpr nummer. Endvidere skal udfylderen modtage en kvittering i sin digitale postkasse.

Værdien sbsip_rules_flow sættes til: sbsys_standard, digital_post

16.10  Opsætning af specialregler?

Hvis din formular kræver at der udvikles en specialregel skal du kontakte IT & Digitalisering via en supportsag.

I supportsagen vælges "99 Øvrigt/Andet/Diverse". 

I den korte beskrivelse angives: "OS2Forms: Specialregel til formular".

I sagsbeskrivelse angives følgende: 

 • Navn på formularen

 • UUID for formularen

 • SBSYS sags nr. (f.eks. 00.00.00-K04-1-18) som formulardata skal tilføjes til.

17. Brug af sideskift og gennemse side

17 Brug af sideskift og gennemse side

17.1Brug af sideskift

Hvis du gerne vil have din formular delt ind i flere sider, skal du tilføje formularkomponenten "Sideskift" til din formular og placere den der, hvor du ønsker at din formular skal deles op i flere sider.

Når denne komponent tilføjes til formularen, vil der blive vist en Statuslinje øverst i formularen, der indikerer hvilken side man befinder sig på, og der tilføjes også automatisk knapper nederst på formularen, der bruges til gå til enten forrige eller næste side i formularen.

Eksempel på sideskift komponent

17.1a.png

Eksempel på udseende i formularen

17.1b.png

I indstillinger for sideskift komponenten, kan du angive den overskrift, som siden skal have på Statuslinjen.

Der er også muligt at angivet et tilpasset navn til "forrige" og "næste" knapperne som vises nederst på siden. 

Standardteksten i knapperne er hhv. "< Forrige side" og "Næste". 

​17.2 Gennemse side

Hvis du ønsker, at alle de oplysninger, der er indsamlet i formularen, skal gennemses af udfylderen, før de indsendes, er det muligt at slå funktionen "preview page" til. 

Dette gøres ved at sætte flueben i "Enable preview page" under "Formularindstillinger"->"PREVIEW PAGE". 

Når gennemse siden slåes til, vil det samtidig også automatisk aktivere visning af Statuslinjen. 

Under "Formularindstillinger"->"PREVIEW PAGE" er det bl.a muligt, at tilpasse titlen for gennemse siden. 
Standardteksten for gennemse siden er "Gennemse" og det denne titel der vil blive vist på Statuslinjen (se eksempel ovenfor).

Her kan også angives en kort besked, som vises øverst på Gennemse siden før formulardata vises. Se endvidere: "kapitel 07 - Kvitteringsbeskeder". 

Eksempel:

17.2a.png

Det er ikke muligt, at tilpasse hvordan de indsamlede oplysninger præsenteres på gennemse siden.
Det er dog muligt, at vælge hvilke af de indsamlede oplysninger, man ønsker udfylderen skal bekræfte. 

Dette gøres under "Formularindstillinger"->"PREVIEW PAGE"->"INCLUDED PREVIEW VALUES". 

Her er det muligt, at fravælge værdier, som det ikke nødvendigvis giver mening udfylderen skal godkende. 
Dette kan f.eks. være skjulte værdier som "sbsip_rules_flow" og NemID oplysningerne og det anbefales at deaktivere visning af netop disse elementer på gennemse siden.

Fjern flueben i de værdier, som du ikke ønsker skal vises.

Eksempel:

17.2b.png

17.3 Statuslinje (Progress bar)

Når du anvender sideskift eller Gennemse side i din formular, vil der blive vist en statuslinje (progress bar) øverst i din formular. 

Denne er aktiveret som standard, men kan de-aktiveres under "Formularindstillinger"-> "PROGRESS BAR" ->"Show progress bar".

Her kan der også ændres diverse andre indstillinger for Statuslinjen.

Det anbefales, at lade indstillingerne for Statuslinjen se ud som vist her: 

17.3.png

 

  1. Øvrige indstillinger

Når der anvendes sideskift i en formular, er der er par andre indstillinger, som det kan være relevant også at tilpasse. 

Under "Formularindstillinger"->"AVANCEREDE INDSTILLINGER" skal denne indstilling være slået til: 

17.4a.png

Dette sikrer, at data gemmes, når der klikkes frem og tilbage, i en formular med flere sider.

Det er også muligt, at angive en tilpasset tekst til "næste" knappen på den første side i formularen. 
Da den første side, i en formular med flere sider, typisk bruges til at sikre, at der er logget ind med NemID,  anbefales det, at rette teksten til "Log ind med NemID".

Her kan også angives en tilpasset tekst til "næste" knappen. Standard teksten for denne knap er "næste".

Eksempel på indstilling: 

17.4b.png

Eksempel på første side i formular:

17.4c.png